Over StreamBIT

Stream Business Improvement & Transformation (StreamBIT) richt zich op het helpen van bedrijven en organisaties de performance te verbeteren bij hun dienstverlening. Typische gebieden waar dit zou kunnen gebeuren zijn customer services, operations en bedrijfsvoering. Rode draad daarbij is dat structuur en cultuur hand in hand gaan. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de proceskant maar met name ook naar de manier waarop er georganiseerd is en hoe er wordt samengewerkt.

StreamBIT is opgericht door Ron van Vliet (klik hier voor Linkedin profiel). Door de langjarige ervaring met (proces)verbetertrajecten, IT implementaties, fusies en reorganisaties, maar zeker ook de expertise die is opgedaan bij de invoering van Agile Way of Working en zelforganiserende eenheden, kan snel en praktisch worden ingespeeld op de veranderende omstandigheden. StreamBIT helpt in de vorm van presentaties, workshops en advies, maar ook in de vorm van interim opdrachten voor directie- en (senior)management posities.

StreamBIT heeft een uitgebreid netwerk waarin wordt samengewerkt en waar nodig extra expertise kan worden ingezet op verschillende deelgebieden zoals marketing, finance, sales, maar ook voor opleidingen, training en coaching.